Subtitle Worksop

urusoft logotip


Tai nemokama, maža, bet galinga programa kuri be kitų privalumų turi ir meniu lietuvių kalbą.
Taip pat turi visus pagrindinius įrankius darbui su subtitrais. Naujausią Subtitle Workshop versiją visada galima atsisiųsti iš officialios svetainės: Subtitle Worksop

Žemiau aprašyta versija yra 2.51 Galbūt jums būtu patogiau siūstis būtent šia versiją, kad programos meniu būtu identiški.


Diegimas itin nesudėtingas.
Suaktyvinus programą spaudžiame:
Ok > Next > I Agree > Next > Instal > Finish.

spacer

Turinys

spacer

spacer

Bendri nustatymai:

Įsidiege programą nusistatykite Baltic kalbų režimą: Baltic languages mode

spacer

Galite nusistatyti meniu lietuvių kalba:
Baltic languages mode

spacer

Norėčiau atkreipti dėmesį dar į porą dalykų:

   1) Tam, kad galima būtų matyti ant kiek pasistūmėjo subtitrai juos redaguojant, jie programoje rodomi iškarto abieji. Fone rodomi subtitrai su laikais (timing) prieš redaguojant, o ant viršaus - po redagavimo.

   2) Redaguojant atkreipkite dėmesį ar išsaugojus ir jau peržiurint subtitrus jie programos lange rodomi su naujais laikais, nes gali būti kad subtitrus rodo su senais laikais, nors laikai jau pakeisti ir pakeitimai išsaugoti. Tokiu atveju tiesiog perkraukite programą.

spacer

Subtitrų sujungimas:

Įsijungiame subtitrų sujungimo režimą: subtitles join mode

spacer

Išsirenkame pirmą ir antrą subtitrų rinkmeną:
select first subtitle file select second subtitle file

spacer

Uždedame varnelę, kad būtu iš naujo perskaičiuotos laikų vertės:
check recalculate time values box

spacer

Sujungiame subtitrus:
press Join! button

spacer

Įrašome naujiem subtitram pavadinimą ir išsaugojam:
save subtitles

spacer

Pastaba:
   Nors ir pažymėjome, kad būtų perskaičiuotos sutitrų laikų vertės, kartais subtitrų laikas vistiek nesutampa su garsu, taip nutiko ir šį kartą. Sekančiame skyriuje tai ištaisysime pastumdami dalį subtitrų (antro CD subtitrus) pirmyn.

spacer

Subtitrų pastumimas:

Pažymime subtitrus kurių laikus norime koreguoti.
Pirmajį pažymime pėles kairiuoju mygtuku, paskutinįjį - laikydami Shift spaudžiam pelės kairijį mygtuką.
subtitles join mode

spacer

Išsirenkame subtitrų laiko redagavimo režimą:
select first subtitle file

spacer

Čia pasirenkame:
a) Ar subtitrų rodymo laikas bus uždelstas ar paankstintas ( + ar - pasirinkimas ).
b) Laiką: 00:00:00,000 atitinkamai: valandos:minutės:sekundės,milisekundės.
c) Laiko korekciją taikyti visiems (For all the subtitles) ar tik pasirinktiems (For selected subtitles).
Ir spaudžiame - Taikyti ( Apply ).

make and apply time change

spacer

Išsaugome:
press Join! button

Pastaba:
Kaip subtitrus pavėliname-pastumiame lygiai taip pat ir paaankstiname-patraukiame.

Skirtumas tik pliusą ar minusą mes pasirenkame prieš spaudžiant Apply.

spacer

Subtitrų sinchronizacija:

Būna, kad video failas ir subtitrai sukurti su skirtingais kadrų dažniais per sekundę ( Framerate ).
Tokiu atveju reikia daryti sinchronizacija.

Tai reiškia, kad reikia suvienodinti pirmosios ir paskutiniosios frazės video failo ir subtitrų laikus.
O programa paskaičiuos visų kitų subtitrų laiko vertes.

Užkrauname subtitrus:
load subtitles load subtitles

spacer

Užkrauname filmą:
load movie load movie

spacer

Paleidžiame filmą ir išgirdus pirmają frazę sustabdome: make and apply time change

spacer

Pasukame kiek reikia atgal:
rewind a bit backward

spacer

Pažymime pirmosios frazės laiką:
rewind a bit backward

spacer

Susirandame paskutiniają frazę ir pažymime jos laiką:
rewind a bit backward

spacer

Pažymėjus paskutiniają frazę iššoka lentelė, kad patvirtintumėm pakeitimus:
rewind a bit backward

Išsaugome paredaguotą rinkmeną ir turime sutvarkytus subtitrus.

spacer

Subtitrų dalinimas:

    Aptarkim atvejį, jei subtitrai yra skirti vienai video rinkmenai,
o pas jus video yra iš dviejų ar daugiau rinkmenų ir jums reikia juos pritaikyti.

    Tokiu atveju jau pakanka ankščiau aprašytų įrankių, tik prieš tai tereikia
pasižiūrėti nuo kurios iki kurios frazės tęsiasi konkreti video rinkmena,
tada atsidaryti subtitrų rinkmeną, išsikirpti reikalingus subtitrus į atskirą tekstinę rinkmeną
su Notepad tipo ar panašią programa ir tada juos pastumti ar sinchronizuoti aukščiau aptartais būdais.

spacer